عرضه وای فای 6 ، توسط اتحادیه وای فای صورت گرفت. فناوی وای فای 6 با هدف بهبود عملکرد و متمرکز شدن بر ساختارها و شبکه های شلوغ طراحی شده است. شرکت های وابسته به فناوری وای فای، با عرضه این محصول در بازار جهانی، به سمت تهیه و استفاده از آن ترغیب می شوند.


ویژگی وای فای 6


وای فای 6 دارای ویژگی های مشخصی است. فناوری که در وای فای 6 به کار رفته است، موجب بهینه تر شدن وای فای می شود. گستردگی کارایی وای فای در حدی است که تعداد کاربران وای فای زیاد می باشد. کاربران دارای دستگاه هایی هستند که هر کدام جهت استفاده به شبکه های وای وافی نیاز به اتصال دارند. از جمله لوازم و دستگاه هایی که به وای فای متصل می شوند، گجت ها، گوشی های هوشمند و سیستم های کامپیوتری می باشد. وای فای 6 در جهت بهبود اتصال دستگاه ها به شبکه وای فای طراحی شده است.


کاربرد وای فای 6


هدف اصلی فناوری وای فای 6، زیاد شدن سرعت در شبکه های پرازدحام است. سرعت وای فای 6 با سرعت 6/9 گیگا بیت در ثانیه، چندین برابر از وای فای های مدل های قدیمی تر که دارای سرعت 5/3 گیگا بیت بر ثانیه هستند، می باشد. در وای فای 6، داده بیشتری در واحد زمانی منتقل می شوند. همچنین عملکرد وای فای سریع تر بوده که در نهایت موجب افزایش سرعت وای فای خواهد شد. از لحاظ امنیتی، وای فای 6 شاهد بهبود امنیتی نیز می باشد.


نتیجه گیری:


وای فای 6 دارای ویژگی های مشخصی از جمله افزایش امنیت و افزایش سرعت می باشد. هدف از طراحی وای فای 6، بهبود عملکرد و تمرکز بر شبکه های پر ازدحام است. سرعت عملکرد وای فای 6، معادل 6/9 گیگا بیت بر ثانیه است که موجب استفاده بیشتر کاربران از این فناوری شده است.